Nieuw leerorkest van start in Doetinchem

In de mediaNieuws

Er is een nieuw leerorkest van start gegaan op basisschool het Noorderlicht in Doetinchem. Zeker 68 leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben inmiddels hun eerste les erop zitten. Dit project is een samenwerking tussen het Noorderlicht, Amphion Cultuurbedrijf en Leerorkest Nederland.

De 68 leerlingen hebben tijdens de inspiratieles mogen proeven van de verschillende instrumenten die meedoen in een symfonieorkest. De leerlingen gaven daarna een top drie op van de instrumenten waarmee ze verder zouden willen. Hiermee wordt met de veertig leerlingen van groep 6 en 7 een leerorkest gesmeed en ook de 28 leerlingen van groep 8 vormen samen één leerorkest. In 24 muzieklessen gaan ze hun gekozen instrument leren bespelen en tegelijkertijd leren ze hun rol in het symfonieorkest. De instrumenten zijn in bruikleen van Stichting Instrumentendepot Leerorkest.

Stralen

Antoine Rossewij, directeur het Noorderlicht: “De naam van onze school geeft aan waar we voor staan en wat we met leerlingen willen bereiken. Het Noorderlicht is een prachtig natuurfenomeen van veelkleurig bewegend licht dat straalt in de nacht. Het is zonne-energie die er altijd is, maar alleen onder bepaalde condities te zien is. Als kinderen kunnen doen waar ze van houden, hun talenten leren kennen en benutten en goed in hun vel zitten, dan is het net alsof je ze ziet stralen.”

De missie van basisschool het Noorderlicht is dan ook: de juiste condities creëren zodat onze leerlingen kunnen stralen en kansrijk en uitdagend onderwijs bieden voor ieder kind. Dat ligt in lijn met de missie van Leerorkest Nederland: muziekeducatie voor ieder kind.